MENY

Ønskjer du meir flyt og energi inn i bedrifta di?

Eg har erfaring med å rettleie bedriftsleiarar som ønskjer vekst – i bedrifta og i seg sjølv

Å gjøre forretninger med og fra riktig energi, det er mulig!

I riktig flyt...

Det er fullt mogleg å drive entreprenørskap med god flyt og energi. Vellukka entreprenørskap kjem lettare til dei som har det godt meg seg sjølv og som finn ein god balanse mellom jobb og fritid. Dersom du strevar med dette, så er du ikkje åleine. Eg har utvikla coachingprogrammet «The Energy Entrepreneur» for å hjelpe deg.

Eg kan hjelpe deg til å bygge ei sterkare bedrift ved å styrke koplinga du har til deg sjølv og den du ønskjer å vere. Du kan nå måla dine med rett fokus.

Er du klar?

Kjenner du deg att?

Eg er spesialist i energisk entreprenørskap og vil dele erfaringane mine med deg.

Er du ein av dei som:

Dersom du kjenner deg att i eitt eller fleire av punkta ovanfor, så kan «The Energy Entrepreneur» vere din veg vidare.

Ta kontakt for å avtale eit gratis introduksjonsmøte.

Programmet «The Energy Entrepreneur»

Det heile må starta med kjerna i deg.

Ein ting er sikkert; Å lukkast som entreprenør kjem ikkje av seg sjølv.

Entreprenørskap er ein veg full av utfordringar, og det er heilt normalt å kjenna seg åleine. Eg har også opplevd dette, men eg lærte å snu den negative energien til noko positivt. Eg fann ut korleis eg kunne drive bedriftsutvikling utan å gå på tvers av kjerneverdiane mine. Dette er fullt mogleg for deg også, og difor utvikla eg «The Energy Entrepreneur».

The Energy Entrepreneur

FÅ FART PÅ BEDRIFTA DI

Ønskjer du å utvikle deg både som entreprenør og som menneske? I så fall  vil eg invitere deg til å ta kontakt med meg. Gjennom coachingprogrammet «The Energy Entrepreneur» vil eg hjelpe deg til å ta deg og bedrifta di til nye høgder.

Ta det første steget mot vekst og suksess med meg.

The Energy Entrepreneur

Din veg til energisk entreprenørskap

Dette er programmet for alle gründerar som ønskjer å utvikle seg både profesjonelt og personleg. Ønskjer du å drive bedrifta di i samspel med kjerneverdiane dine? I så fall er dette coachingprogrammet noko for deg.

Gjennom 6 fleksible økter vil vi ta deg og bedrifta di til neste nivå. Stikkorda er målretting, energi og balanse.

«The Energy Entrepreneur» er det du treng om du ønskjer å finne balanse i kvardagen din. Vil du gje slepp på gamle mønster som hindrar utviklinga du leitar etter? Vil du finne lidenskap for det du driv på med? Vegen dit går gjennom «The Energy Entrepreneur».

Kva kan eg tilføre deg?

Ei solid verktøykasse

Som coach i energisk entreprenørskap er eg oppteken av ei heilskapleg tilnærming til din situasjon. Eg vil møte deg der du er, med fokus på kreative og pragmatiske løysingar. Eg har omfattande erfaring som gründer, coach og terapeut, og eg vil dele mine verktøy med deg.

Saman vil vi finne ut kva du treng og kva som passar for deg og din situasjon.

For deg som er gründer

Kjenner du deg att i eitt eller fleire av punkta nedanfor?

Programmet

Live på nettet

Programmet blir gjennomført som 6 samtalar via nettet med ei varigheit på 1,5 time kvar gong. Samtalane vil ha som målsetjing å følgje energien din og finne fram til kjerna i deg, og så bygge bru mellom desse og jobbe med mål som du sett deg.

Programmet er sett saman av ein oppstart + 3 fasar:

I den første økta fokuserer vi på kvar du er no og kva steg du ønskjer å ta personleg og fagleg. Vi formulerer konkrete mål for fokus og omfang i tida framover.

I denne fasen dykkar vi djupare inn i kven de er saman. Vi må forstå kvar du er no og kva du treng for å utvikle deg vidare.

I denne fasen kjem du nærare deg sjølv. Du vil få praktiske verktøy som du kan nytte i kvardagen din. Vi fokuserer også på den praktiske sida av arbeidskvardagen din som entreprenør. Vi jobbar med spørsmål kring pengar, personale, strategi og gjennomføring.

Vi avsluttar programmet med å lage ein forbetringsplan for entreprenørskapen din. Du skal kome i fart framover. Denne planen vil kople alt saman – kven du er, korleis du kan få personleg vekst og korleis du kan arbeide vidare med bedrifta di utan å miste motivasjon og fokus.

Energi, gjennomføringsevne og kontakt

Eg hjelper deg vidare

Eg har ei pragmatisk tilnærming du og bedrifta di kan nyte godt av, basert på mottoet: «Living and leading to the fullest is a choice». Arbeidsmetoden min vil vise deg kven eg er: Energisk, full av gjennomføringskraft og alltid påkopla deg og di bedrift. Suksess og eit liv med meining kan gå hand i hand. Vil du følgje ambisjonane dine med sjølvtillit og harmoni? Prøv «The Energy Entrepreneur» eller ta kontakt for eit gratis introduksjonsmøte i dag!

Kva kostar det?

Du betalar € 1,950 eller
kr 23 000,- eks moms for dette skreddarsydde programmet. Den største investeringa blir uansett den tida du set av til programmet mellom øktene vi har saman. I tillegg vil eg be deg om å vera heilt og fullt engasjert og til stades i samband med øktene. Energi er alt og alt er energi. Saman vil vi jobbe med endring og forbetring og slik hjelpe deg til å utvikle deg vidare også i framtida.

Kva får du?

Return on investment

Entreprenørane som gjennomførte dette programmet før deg har alle opplevd det same: Dette programmet gjenopprettar balansen, styrkar leiarskapen din og gjer deg betre rusta som entreprenør.

Frå no av vil du få like mykje energi frå entreprenørskapen din som du legg i det. Og slikt kjem med ei positiv endring!

Du vil bli ein energientreprenør: Tilfreds, mentalt og fysisk sterk, med plass til meir moro, meir kontroll og større fokus. Og du vil få med deg alt du treng for å halde fram med å utvikle deg. Seier du JA til dette? Eg ser fram til å bli kjent med deg.

Ta kontakt for å avtale introduksjonsmøtet ditt.

Mitt namn er Luite de Jager

Som erfaren gründer og energisk forretningscoach er eg klar til å hjelpe deg med å ta steget vidare for deg sjølv og bedrifta di. Kjerneverdiane i dette arbeidet er:

Gode resultat

Vellukka entreprenørskap er mogleg dersom du er i harmoni med deg sjølv. Er dette utfordrande for deg i din situasjon? Bli med i programmet «The Energy Entrepreneur», og finn balansen mellom jobb og fritid. Mitt hovudfokus er at du skal lukkast med å nå måla dine.

Er du klar?

björn_van_eijk_luitecoaching
Björn van Eijk
Advocaat
5/5
Luite is een kundige Business coach die mij met verschillende technieken bewuster heeft gemaakt van mijn "ware ik". Door een combinatie van meditaties, ademhalingsoefeningen, koudetrainingen, workouts... lees verder
Edith Dijk
Edith Dijk
5/5
ik heb 3 sessies gedaan bij Luite, touch of matrix methode met thema: 'manifesteren vanuit leegte'. Ik ben heel blij dat ik in deze drie sessies heb geïnvesteerd, Luite voelt intuïtief heel goed wat... lees verder
paul hulsman
Paul Hulsman
5/5
Direct aanmelden voor een Touch of Matrix behandeling vond ik toch best lastig. Daarom had ik mij aangemeld voor de meditatie-avonden. Doordat ik na de eerste avond direct een stuk beter sliep, wist i... lees verder
nienke jansen
Nienke Jansen
5/5
Ik kwam bij Luite met veel zielspijn van uit het verleden . Wat ik nog niet kon verwerken, wat resulteerde in veel spanning in en rond om mijn lijf. Luite heeft mij geholpen om los te komen van deze... lees verder
Ina Dollenkamp
Ina Dollenkamp
5/5
Luite heeft mij op een fijn pad geholpen. voel me sterker en veel rustiger. zodat alles veel makkelijker gaat . mijn rug is al heel lang mijn zwakke plek,die voelt nu krachtig en ontspannen. en wat fi... lees verder
275417018_4884518174916580_8842178854213504917_n
Tanja Bouman
5/5
Luite bood mij een hele prettige setting, waardoor ik mij snel veilig voelde en mijn kwetsbaarheid durfde te laten zien. Ik heb Luite ervaren als een warme toegankelijke man, die mij liefdevol begelei... lees verder